links-facility3
achtergrond_basis_rechts_facility

Huismeesters

Bij verschillende verzamelgebouwen en winkelcentra zijn de huismeesters van de BBD steun en toeverlaat voor eigenaren, beheerders, huurders en andere betrokken partijen.

De huismeester zich bezig met algemeen toezicht op de orde, veiligheid en netheid in en rond het aan hem toevertrouwde complex. Hij ziet toe dat gemeenschappelijk voorzieningen naar behoren functioneren, is alert op benodigd onderhoud en is eerste aanspreekpunt.

Van de huismeester mag worden verwacht dat hij zich van zijn service verlenende functie bewust is en zich naar alle betrokken partijen te alle tijden positief en constructief opstelt.

De huismeester ontplooit steeds initiatieven die noodzakelijk kunnen worden geacht voor het goed functioneren van technische apparatuur, het waarborgen van een goede bruikbaarheid van het bedrijfsgebouw en het bevorderen van een goede verstandhouding tussen de verschillende leveranciers en onderhoudsbedrijven.