• achtergrond_links_surveillance-1
  • links-1
achtergrond_basis_rechts

Mobiele surveillance

De mobiele surveillance van de BBD opereert in een relatief klein werkgebied in het Groene Hart. De meer dan 1.400 aansluitingen met alarmopvolging getuigen van het vertrouwen dat onze klanten hebben in de BBD. De keuze om het operationele werkgebied in het Groene Hart beperkt te houden, heeft er mede toe geleid dat de aanrijtijden bij een alarmmelding in nagenoeg alle gevallen binnen de 20 minuten ligt.

  • Mobiele surveillance
    Mobiele surveillance

De surveillancewagens worden ook ingezet voor o.a. collectieve surveillance op bedrijfsterreinen, woongebieden, controleronden, openen en sluiten en specifieke opdrachten.