• links-particulier3
  • links-particulier2
  • links-particulier
rechts-particulier

BBD Particulier

De leefomgeving is een plek waar je je veilig wilt voelen en waar bescherming van huis en haard noodzakelijk is.

De BBD heeft bij verschillende particulieren invulling gegeven aan een veiligheidsplan waarvan camerabewaking en inbraakbeveiling belangrijke onderdelen zijn. Bij het maken van een veiligheidsplan kan ook de directe woonomgeving worden opgenomen. Collectieve surveillance, speciale aandacht aan ouderen en alleenstaanden zijn hier onderdeel van. De BBD is bij calamiteiten altijd oproepbaar.

  • particulier_1-1
  • particulier_2-1
  • particulier_3-1